Våre kurs

Basis NDT - Introduksjonskurs

Generell innføring i en rekke inspeksjonsmetoder innenfor NDT (Non Destructive Testing), samt relevante standarder, anvendelse og utstyrsdemonstrasjon

Les mer her: