Våre metoder

Vi tilbyr sertifisert personell innen følgende NDT-metoder:

Standard NDT

•VT (Visuell)
•UT (Ultralyd)
•RT (Radiografisk)
•MT (Magnetpulver)
•PT (Penetrant)
•ET (Virvelstrøm)

Les mer

Sjøkiste inspeksjon

Sertifisert av DNV GL og Bureau Veritas til å utføre sjøkiste inspeksjon på FPSO og rigger.

Utføres ved bruk av videoinspeksjon (RVI), miniubåt (ROV) og ultralydmålinger (UT)

Les mer

Tankinspeksjon

i hht. API. Ved bruk av MFL og UT-metoder. Scanning og punktmålinger.

Les mer

Rørinspeksjon

iht. API 570.
Ved bruk av UT-metoder, MFL  stakebasert kamera og traktorformet kamera

Les mer

Pigging av rør

Ved bruk av rensepigger, videopigger og intelligente pigger (med Ultralyd og MFL teknologi for tykkelsesmåling).

Les mer

Tilkomst teknikk

SOFT level 1,2 og 3. For vanskelig tilkomst til inspeksjonsobjekt.

Les mer

CuS

CuS (Corrosion under Support / Korrosjonsmåling under støtteområder).

Les mer

PMI (Spektrografi)

PMI-Positiv Material Identifikasjon (Spektrografi)

Les mer

Varmeveksler/små rør

Inspeksjon ved bruk av ET, MFL, IRIS, RVI, etc.

Les mer