Tjeneste

Fjernvarme-inspeksjon

Dacon Services AS utfører inspeksjon av fjernvarme komponenter ved bruk av en rekke inspeksjonsmetoder

Ved bruk av videoinspeksjon, ultralydmåling, LRUT (Long Range Ultrasound), virvelstrømmåling, visuell inspeksjon og pigging utfører Dacon Services AS inspeksjon av blant annet varmvekslere og rørledninger i fjernvarmeanlegg.

Vi kombinderer avanserte og standard inspeksjonsmetoder for å sikre varmeanleggs integritet.