Metode

Standard NDT

Med høy faglig kompetanse og erfaringer som spenner over hele verden, både på land og offshore, tilbyr vi tjenester innen ikke-destruktiv prøving.

Vi tilbyr standard NDT-tjenester som:

 VT (Visuell testing)
 UT (Ultralyd testing)
 RT (Radiografisk testing)
 MT (Magnetpulver testing)
 PT (Penetrant testing)
 ET (Virvelstrøm testing)

Vårt personell er sertifisert iht. NS-EN-ISO 9712:212

NDT – For å minske risiko

Uoppdaget feil på sveis, strukturer og andre komponenter kan forårsake store skader på miljø, utstyr og føre til store kostnader og tapte inntekter.

 

Ved å basere driftsmessige bestemmelser på  pålitelige data fra våre NDT-tjenester, vil dette hjelpe deg å sørge for en sikker, ubrutt og kostnadseffektiv drift.

 

Våre tjenester leveres ved alle driftstilstander (idriftsettelse, aktiv operasjon og ved vedlikeholdsperioder).