Referanser

Pigging:

Grønland (2021) – Pigging av rørlinje
Norge, norsk sokkel (2019) – UT Pigging av 7,9km rørledning offshore subsea
Norge (2018) – UT Pigging av 11km rørledning
Norge (2016/17) – UT Pigging av 7.5km rørledning
Norge (2017) – UT Pigging av 700m rørledning

Sjøkiste inspeksjon:

Eq. Guinea (2021) – Sjøkiste inspeksjon
UK (2021) – Sjøkiste inspeksjon
Norge (2021) – Sjøkiste inspeksjon

Caisson inspeksjon:

Norge (2021) – 2 stk. Caisson inspeksjon
Norge (2020) – 3 stk. Caisson inspeksjon

Videoinspeksjon:

Norge, norsk sokkel(2018) – RVI, sjøkiste-inspeksjon
Norge, norsk sokkel (2018) – RVI, sjøkiste-inspeksjon
Norge, norsk sokkel (2018) – RVI, sjøkiste-inspeksjon
England, engelsk sokkel(2018) – RVI, sjøkiste-inspeksjon
England, engelsk sokkel (2018) – RVI, sjøkiste-inspeksjon
England, engelsk sokkel (2019) – RVI, sjøkiste-inspeksjon
Litauen (2019) – RVI, sjøkiste-inspeksjon
Norge, nordsjøen (2018) – RVI av brannbeskytter caissonger.
Norge (2018) – Inspeksjon av gassfylte tanker, ved bruk av EX-godkjent RVI utstyr.
Norge (2017/18) – Videoinspeksjon av rørgater for kraftselskap.

Generell NDT (Ikke-Destruktiv Testing):

Norge (2020/21) – Tank inspeksjon
Norge (2020/21) – Kjeleinspeksjon
Norge (2020/21) – Rørlinje inspeksjon
Norge (2017/18) – LRUT (Long range Ultrasound Testing) på fjernvarmerør og damprør. 
Norge, (2018) – UT inspeksjon av tog akslinger
Norge, (2018) – UT av rør i Drivkraftverk
Norge, norsk sokkel (2019) – Sveisekontroll ved UT/MT/PT
Norge (2017) – Tankinspeksjon
Norge (2018) – Tankinspeksjon
Danmark, dansk sokkel (2017/18) – Inspeksjon av eksosrør og struktur
Norge (2018) – Inspeksjon av dampkjeler, ved bruk av ET, MT, VT og videoinspeksjon.
Norge (2018) – Inspeksjon av varmevekslere,  ved bruk av ET, IRIS og videoinspeksjon.
Norge (2017) – Inspeksjon av rørledninger iht. API 570.
Norge (2018) – MT inspeksjon av dampkoker
Norge, norsk sokkel (2018) – NDT inspeksjon under helideck