Referanser

Norge, norsk sokkel (2019) – UT Pigging av 7,9km rørledning offshore subsea

Norge (2018) – UT Pigging av 11km rørledning
Norge (2016/17) – UT Pigging av 7.5km rørledning
Norge (2017) – UT Pigging av 700m rørledning

Norge (2017) – Inspeksjon av rørledninger iht. API 570.

Norge (2018) – MT inspeksjon av dampkoker

Norge, norsk sokkel (2018) – NDT inspeksjon under helideck

Norge, nordsjøen (2018) – RVI av brannbeskytter caissonger.

Norge, norsk sokkel(2018) – RVI, sjøkiste inspeksjon
Norge, norsk sokkel (2018) – RVI, sjøkiste inspeksjon
Norge, norsk sokkel (2018) – RVI, sjøkiste inspeksjon
England, engelsk sokkel(2018) – RVI, sjøkiste inspeksjon
England, engelsk sokkel (2018) – RVI, sjøkiste inspeksjon
England, engelsk sokkel (2019) – RVI, sjøkiste inspeksjon
Litauen (2019) – RVI, sjøkiste inspeksjon

Norge (2017/18) – Videoinspeksjon av rørgater for kraftselskap.

Norge (2017/18) – LRUT (Long range Ultrasound Testing) på fjernvarmerør og damprør. 

Norge, (2018) – UT inspeksjon av tog akslinger
Norge, (2018) – UT av rør i Drivkraftverk

Norge, norsk sokkel (2019) – Sveisekontroll ved UT/MT/PT

Norge (2017) – Tankinspeksjon
Norge (2018) – Tankinspeksjon

Norge (2018) – Inspeksjon av gassfylte tanker, ved bruk av EX-godkjent RVI utstyr.

Danmark, dansk sokkel (2017/18) – Inspeksjon av eksosrør og struktur

Norge (2018) – Inspeksjon av dampkjeler, ved bruk av ET, MT, VT og videoinspeksjon.
Norge (2018) – Inspeksjon av varmevekslere,  ved bruk av ET, IRIS og videoinspeksjon.