Generelt om sertifiseringer

 

Dacon Services AS er sertifisert iht.:

  • NS-EN-ISO 9001:2015 (Ledelsessystemer for kvalitet)
  • NS-EN-ISO 14001:2015 (Ledelsessystemer for miljø)
  • NS-EN-ISO 45001:2018 (Ledelsessystemer for arbeidsmiljø)

Andre relevante sertifiseringer:

  • NTO-Godkjent organisasjon
  • Tykkelsesmåling på skip iht. Bureau Veritas, RINA og DNV GL
  • Achilles/EPIM JQS og Sellicha/NCE utilities registrert
  • Godkjenning for industriell radiografi
  • NDT-Godkjent iht. klasseprogram DNVGL-CP-0484

Sertifiseringer

Ledelsessystemer for kvalitet:
NS-EN-ISO-9001:2015

NTO-godkjent organisasjon

Achilles/EPIM JQS og Sellicha/NCE utilities godkjent

Godkjenning for industriell radiografi, Godkjenningsnummer: GA11-137

Ledelsessystemer for miljø: 
NS-EN-ISO 14001:2015

NDT på klassifiseringsprosjekter, i samsvar med klasseprogram DNVGL-CP-0484

Tykkelsesmåling på skip iht. klasseprogrammer fra DNV GL, RINA og BV

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø: 
NS-EN-ISO 45001:2018

NTO godkjent bedrift

Dacon Services innfrir alle innspeksjonskrav i henhold til EN ISO 9712/NORDTEST