Metode

Corrosion Under Support

 

Problemet:
Området hvor rørledninger hviler på støtteområder er ofte ekstra utsatt for korrosjon.

Det er kostbart å inspisere støtteområder grunnet vanskelig tilkomst eller løfting av rørstøtte.

Løsningen:
Dacons egenutviklede ultralyd metode for tykkelsesmåling av støtteområder: Corrosion Under Support.

Metoden er basert på TOF prinsippet (Time of Flight).

 

Dacons egenutviklede apparatur og programvare muligjør deteksjon av indikasjoner med en nøyaktighet på +/- 0.3mm i støtteområder.

Metoden måler laveste tykkelse mellom to ultralydprober. Ultralydprobene har en magnet som fester probene på røret, på langs eller tvers.