Metode

Positiv Material Identifikasjon (PMI)

 

Brukes til å verifisere at korrekte materialer er benyttet i sammenstilling av metalliske legeringer.

PMI (røntgenkilde): Egner seg meget godt for å identifisere materialtype og gi kjemisk innhold. Noen begrensninger på karbonstål.

PMI (Spektrografi): Egner seg på alle metalliske materialer. Det gir en meget nøyaktig kjemisk analyse. Dette gjelder også karbonstål. Denne metoden vil kunne, sammen med hardhetsmåling, erstatte tapte materialsertifikater.

Vårt spektografi utstyr PMI-MASTER PRO sørger for en hurtig og nøyaktig kjemisk analyse av det ønskede materialet.