Tjeneste

Caisson-inspeksjon

Vi rengjør Caissoner med høytrykks spyling (opp til 1000 bar) og inspiserer med video både over og under vann.
Om ønskelig kan vi også foreta tykkelsesmåling med ultralyd i hele caissongens lengde i samme operasjon.

Omfang av typisk caisson inspeksjon

  • Innhenting av opplysninger om caisson lengde og dimensjon
  • Planlegging av plassering av utstyr, herunder oppheng for kjettingtalje, vurdering av løftepunkt
  • Planlegging av barrierer rundt caisson
  • Montering av kamerautstyr og sentraliseringsapparatur
  • Funksjonskontroll av løfteutstyr og kamerautstyr
  • Bestemme referansepunkt
  • Inspeksjon av caisson
  • Flushing av caisson ved manglende sikt i caisson
  • Avslutning av inspeksjon, sikre video opptak