Metode

Sjøkiste inspeksjon

Metoden er egenutviklet og godkjent av klasseselskaper

Inspeksjonen blir utført fra innsiden av skipet, og er derfor ikke væravhengig.
Inspeksjonen blir utført i henhold til krav fra klasseselskapene.

Sjøkisteinspeksjon omfatter inspeksjon av:

Rørledninger forbundet til sjøkiste (korrosjon og  marin groe)
Ventiler (lekkasje- og operasjonstest)
Sjøkiste (coating, marin groe, korrosjon)
Anoder
Strainer (marin groe og korrosjon)
Tykkelsesmåling (Ultralyd) på tilgjengelige områder av sjøkiste, rør og strainere.

Utstyret vi bruker

Vi bruker moderne utstyr for videoinspeksjon og ultralydmåling for å gjennomføre våre sjøkisteinspeksjoner.

 Kamerautstyr:

– RICO
– Kummert (KD-50HD, PROFI3, PROFI4)
– DTR100 
– DTR65
– EXCEL PROBE
– Mini ROV utstyr for innvendig bruk i sjøkiste

Inspeksjonen blir tatt opp på video og utifra dette utarbeides rapport.