Tjeneste

Rørinspeksjon

Visuell inspeksjon av rørledninger

Dacon Services utfører inspeksjon av små rør (mindre enn 3″) og store rør (større enn 3″) ved bruk av en rekke inspeksjonsmetoder.

Inspeksjon av små rør:
Ved bruk av stakebaserte kameraer, IRIS og virvelstrømutstyr (Ectane 2) tilbyr Dacon Services AS  spesialtilpassede rørinspeksjoner.

Inspeksjon av store rør:
Fra rør med diameter større enn 3″ utfører vi pigging, og videoinspeksjon ved traktorkamera.

Vi utfører også LRUT (Long Range Ultrasound Testing), med en rekkevidde opp til 100m.

Med nyeste utstyr fra inspeksjonsprodusenten Kummert i bakhånd, sørger vi for høyoppløselige bilder av det ønskede inspeksjonsobjektet.

Utstyr:

KD-50HD
PROFI 3
PROFI 4