Tjeneste

NDT Nivå 3 Tjenester

Dacon Services AS er sertifisert av FORCE Technology Certification Norway AS til å utføre nivå 3 NDT-Tjenester.

Inspektører innen NDT blir delt inn i tre forskjellige nivåer:

Nivå 1: En operatør under opplæring.
Nivå 2: En selvstendig operatør, sertifisert til å utføre NDT arbeid.
Nivå 3: En erfaren spesialist innen NDT metodene. 

Dacon Services AS tilfredstiller alle krav i henhold til EN ISO 9712 / NORDTEST.

 

Dacon Services er sertifisert i følgende metoder:

MT – PT – RT – UT – ET – VT

Dacon Services AS kan leies inn for Nivå 3-ansvar i din bedrift.