Metode

Tankinspeksjon

Gjennomføres iht. API 653.

Dacon Services AS utfører komplett inspeksjon av industritanker ved bruk av MFL skannere og UT metoder. 

Tankgulv og utside av tank skannes ved bruk av MFL eller Ultralyd skanner.

Tankvegger skannes ved bruk av Crawlere eller ved håndskanning ved bruk av tilkomsteknikk.

Punktmålinger foretas ved bruk av ultralyd utstyr.

MFL Floormap Scanner:

Dette tankgulv inspeksjonssystemet kombinerer to teknologier: Magnetisk Flux Lekkasje (MFL) og STARS.

Muliggjør indentifikasjon av korrosjon over/under tankplater med hastigheter opp til 1m/s.

 Apparatet er høyoppløselig og kan detektere indikasjoner ned til 2mm (0.08mm i diameter).

Kapabel til å scanne 1400m2 per dag.

MFL Håndskanner:

Muliggjør indentifikasjon av korrosjon med hastigheter opp til 0.5m/s.

Maksimum tykkelse på inspeksjonsobjekt: 15mm

Kan brukes gjennom belegg tykkelser opptil 10mm.

Kan opereres fra hånd på tankvegger etc. Kan brukes ved tilkomst teknikk.

Vi utfører også konvensjonell ultralydmåling ved bruk av ultralyd prober og evt. ultralyd crawler.