Tjeneste

Inspeksjon ved bruk av standard NDT-metoder

Dacon services tilbyr inspeksjonstjenester ved hjelp av NDT-metoder.

Dacon Services’ operatører er sertifisert til level 2-3 i standard NDT-metoder.

Metoder

UT – Ultralyd prøving

RT – Radiografisk prøving

MT – Magnetpulver prøving

PT – Penetrant prøving

ET – Virvelstrøm prøving

VT – Visuell prøving

PMI – Metrial identifikasjon

 RVI – VIdeoinspeksjon