Tjeneste

Tilkomstteknikk

Tilkomst til inspeksjons-lokasjon kan noen ganger være utfordrende.

Stillasbygging ved store høyder kan være kostbart, tidkrevende og kan medføre uønsket risiko.

Dacon Services AS’ inspektører er sertifisert iht. SOFT,og kan utføre inspeksjoner ved bruk av tilkomstteknikk.